Android appAndroid er et mobilt operativsystem (for smarttelefoner og nettbrett) opprinnelig utviklet av Android IncGoogle ga ut Android-kildekoden under Apache-lisensen, en fri programvare og åpen kildekode-lisens.

NSB 4/5 - rating fra brukere av NSB, 4 poeng i snitt (1-5) med 2 stemmer.

Norges Statsbaner AS er et norsk transportkonsern eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør hovedvirksomheten.

Persontogvirksomheten i konsernet består av NSB AS med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Tågkompaniet

Les mer...