Regler for digitalvaluta og kryptovaluta 5/5 - rating fra besøkende påRegler for digitalvaluta og kryptovaluta har 5 poeng (1-5) med 1 stemmer.

Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

 

 

<strong>Dagens regelverkSkattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 11. november 2013, lagt til grunn at bitcoin er et formuesobjekt i skatte-  og avgifts rettslig forstand, der de alminnelig
Les mer...