Hva er VPN? - Ingen rating

Virtual private network (VPN), på norsk; virtuelt privat datanettverk, er betegnelsen på en datateknikk som anvendes for å skape «punkt-til-punkt»-forbindelser, såkalte «tunneler», gjennom et annet datanett (som for eksempel internett).

En VPN-tunnel kan være kryptert, noe som er viktig når

Les mer...

Regler for digitalvaluta og kryptovaluta 5/5 - rating fra brukere av Regler for digitalvaluta og kryptovaluta, 5 poeng i snitt (1-5) med 1 stemmer.

Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

 

 

Dagens regelverkSkattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 11. november 2013, lagt til grunn at bitcoin er et formuesobjekt i skatte-  og avgifts rettslig forstand, der de alminnelig reglene

Les mer...