FileZilla FTP klient 5/5 - rating fra besøkende påFileZilla FTP klient har 5 poeng (1-5) med 1 stemmer.

Overview

FileZilla Client is a fast and reliable cross-platform FTP, FTPS and SFTP client with lots of useful features and an intuitive graphical user interface.

Features

Among others, the features of FileZilla include the following:

  • Easy to use
  • Supports FTP,
Les mer...

Regler for digitalvaluta og kryptovaluta 5/5 - rating fra besøkende påRegler for digitalvaluta og kryptovaluta har 5 poeng (1-5) med 1 stemmer.

Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

 

 

<strong>Dagens regelverkSkattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 11. november 2013, lagt til grunn at bitcoin er et formuesobjekt i skatte-  og avgifts rettslig forstand, der de alminnelig
Les mer...

Mozilla Thunderbird 5/5 - rating fra besøkende påMozilla Thunderbird har 5 poeng (1-5) med 4 stemmer.

Mozilla Thunderbird er en åpen og fri (også gratis) e-postleser med utspring i Mozillas originale e-postleser. Thunderbird støtter IMAP og POP3, samt NNTP for nyhetsgrupper. Thunderbird har innebygd spamfilter og støtter utvidelser. Thunderbird har en flere standardfunksjoner, som stavekontroll og

Les mer...

NSB 4/5 - rating fra besøkende påNSB har 4 poeng (1-5) med 2 stemmer.

Norges Statsbaner AS er et norsk transportkonsern eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør hovedvirksomheten.

Persontogvirksomheten i konsernet består av NSB AS med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Tågkompaniet

Les mer...