Regler for digitalvaluta og kryptovaluta 5/5 - rating fra brukere av Regler for digitalvaluta og kryptovaluta, 5 poeng i snitt (1-5) med 1 stemmer.

Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

 

 

Dagens regelverkSkattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 11. november 2013, lagt til grunn at bitcoin er et formuesobjekt i skatte-  og avgifts rettslig forstand, der de alminnelig reglene

Les mer...

Mozilla Thunderbird 5/5 - rating fra brukere av Mozilla Thunderbird, 5 poeng i snitt (1-5) med 4 stemmer.

Mozilla Thunderbird er en åpen og fri (også gratis) e-postleser med utspring i Mozillas originale e-postleser. Thunderbird støtter IMAP og POP3, samt NNTP for nyhetsgrupper. Thunderbird har innebygd spamfilter og støtter utvidelser. Thunderbird har en flere standardfunksjoner, som stavekontroll og

Les mer...

NSB 4/5 - rating fra brukere av NSB, 4 poeng i snitt (1-5) med 2 stemmer.

Norges Statsbaner AS er et norsk transportkonsern eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør hovedvirksomheten.

Persontogvirksomheten i konsernet består av NSB AS med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Tågkompaniet

Les mer...